Laboratoř funkční magnetické rezonance

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Fakultní nemocnice Olomouc

Ing. Jan Valošek

Jan Valošek je Ph.D. studentem studijního programu Neurovědy na Univerzitě Palackého v Olomouci. Je absolventem oboru Biomedicínský technik (Bc.) a následně oboru Biomedicísnké inženýrství (Ing.) na Katedře kybernetiky a biomedicísnkého inženýrství Vysoké škole báňské - Technické univerzity Ostrava.

Členem laboratoře je od roku 2016 a jeho náplní práce je zpracování a analýza předoperačních vyšetření pro neurochirurgickou kliniku a výzkum v oblasti fMRI a dMRI mozku a míchy.

Kontaktujte nás

Tel.: +420 588 443 418

E-mail: phlustik(at)upol.cz