Laboratoř funkční magnetické rezonance

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Fakultní nemocnice Olomouc

Prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Neurologická a Radiologická klinika

Prof. Hluštík promoval jako biomedicínský inženýr na Vysokém učení technickém v Brně (1987), vystudoval všeobecné lékařství na Univerzitě Palackého v Olomouci (1994) a jako stipendista Fulbrightovy nadace získal Ph.D. z neurověd na University of Pittsburgh (1999) – školitel Steven L. Small, M.D., Ph.D. Jako post-doc působil na Brain Research Imaging Center, The University of Chicago. Předatestační přípravu z neurologie absolvoval po návratu do ČR na Neurologické klinice LF UP v Olomouci, kde získal titul docenta (2007) a profesora (2010) neurologie.

Výzkum prof. Hluštíka se zaměřuje zejména na studium motorického a somatosenzitivního systému a jeho plasticity u zdravých jedinců a neurologických pacientů pomocí funkční magnetické rezonance mozku, neurofyziologie (EMG,evokované potenciály), motorického a klinického testování.

FMRI se věnuje od r. 1995, v r. 2003 založil olomouckou Laboratoř funkční MR jako společné pracoviště Neurologické a Radiologické kliniky LF UP a FN Olomouc.

Vybrané publikace 1998-2010

[ všechny publikace na PubMed ]

Kapitola v zahraniční monografii

Vybrané články s impakt faktorem

Zpět na Personál

Kontaktujte nás

Tel.: +420 588 443 418

E-mail: phlustik(at)upol.cz