Laboratoř funkční magnetické rezonance

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Pavel Hok

Neurologická klinika, Lékařská fakulta UP

Pavel Hok studoval všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v letech 2007 - 2013. S Laboratoří fMRI spolupracuje od roku 2008. Hlavní náplní činnosti je zpracování a analýza fMRI dat pomocí programového balíku FSL.

Od roku 2010 je vědeckým pracovníkem Neurologické kliniky LF UP na projektech IGA MZČR NS9920-4 (2010-2011), NT13575 (2012-2013), projektu GAČR 14-22572S (2014-2016), a projektech AZV ČR 16-302100A (od 2016) a 17-29452A (od 2017).

Dr. Hok publikoval 15 původních vědeckých prací (12 v časopisech s IF). Původní práce na téma Changes in motor cortex activation after botulinum toxin treatment in MS patients with leg spasticity v polském recenzovaném časopise Aktualności Neurologiczne byla ohodnocena Cenou děkana pro nejlepší pregraduální vědecké publikace za rok 2011.

V letech 2011-2012 studoval v rámci programu Erasmus dva semestry na Lékařské fakultě Univerzity v Lipsku, kde absolvoval také čtyřměsíční stáž v Institutu Maxe Plancka pro kognitivní vědy a neurovědy (Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften), následně v roce 2013 a v  letech 2015-2016 absolvoval dvě vědecké stáže na Neurologické klinice Goethe-Universität Frankfurt v Německu v programech LLP Erasmus a DAAD.

Vybrané publikace 2011-2017

všechny publikace na PubMed

Zpět na Personál

Kontaktujte nás

Tel.: +420 588 443 418

E-mail: phlustik(at)upol.cz